Wyniki rekrutacji do projektu „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość”


Wyniki rekrutacji do projektu „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość”

 

Z klas III Technikum nr 1 w Starachowicach odbyła się rekrutacja do projektu Erasmus+ w zawodach:

  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik usług fryzjerskich
  • technik geodeta
Praktyka w ramach programu Erasmus+ ze względu na obecną sytuację w Europie zostaje zawieszona.

 

Uczniom przekazaliśmy kody poprzez e-dziennik, proszę sobie sprawdzić na listach czy zostaliście zakwalifikowani, rezerwa czy niezakwalifikowani się do projektu.

 

Lista uczniów zakwalifikowanych

Lista uczniów rezerwowych

Lista uczniów niezakwalifikowanych

Skip to content