Wyniki egzaminów zawodowych – sesja styczeń – luty 2021

Ogłoszenie wyników
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

odbędzie się

31 marca 2021 r.
w szkole w godzinach 10.00-13.00.

 

Przekazanie świadectw
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

odbędzie się

8 kwietnia 2021 r.

 

W przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń – luty 2021

termin składania deklaracji

na sesję czerwiec- lipiec 2021

do 8 kwietnia 2021

Skip to content