Warsztaty szkoleniowo-informacyjne z udziałem lokalnych przedsiębiorców

W dniu 21 października 2014 r. odbyło się w naszej szkole ciekawe spotkanie z przedstawicielami Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach.
Uczniowe klasy IIIa zawód technik handlowiec i IIIb zawód technik ekonomista i technik hotelarstwa oraz klas IVc technik organizacji usług gastronomicznych/technik żywienia i IVd technik hotelarstwa wzięli udział w warsztatach szkoleniowo-informacyjnych na temat obsługi i prowadzenia firmy w zakresie ubezpieczenia i bezpiecznej pracy. Szkolenie przeprowadził kierownik Placówki KRUS w Starachowicach Krzysztof Charemski razem z pracownikiem KRUS Piotrem Krzakiem.
Uczniowie mieli okazję do poznania ciekawych aspektów związanych z funkcjonowaniem firmy, założeniem i prowadzeniem własnego biznesu.
Obejrzeli również prezentację multimedialną przedstawiającą doświadczenia z praktyk zawodowych odbytych przez uczestników spotkania – uczniów klas IV w Portugalii w czerwcu 2014 r. w ramach projektu mobilności IVT Leonardo da Vinci w Programie „Uczenie się przez całe życie” pt. ”Staże dla uczniów – przyszłych pracowników branży gastronomiczno-usługowej”. W trakcie spotkania podkreślono, że udział w takim projekcie otworzył nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników, a dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość.
Uczestnicy realizujący projekt mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania zakładów gastronomicznych i hotelarskich w Portugalii oraz doskonalenia w praktyce wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych zdobytych w szkole. Pobyt w odmiennych warunkach gospodarczych, kulturowych wzmocnił cechy ich osobowości, jak pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność, kreatywność. Przyczyni się to w przyszłości do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe, da większą motywację do dalszego kształcenia.
Na zakończenie warsztatów uczestnicy wykazali się znajomością poznanych zagadnień rozwiązując test, przygotowany przez prowadzących szkolenie pracowników lokalnego rynku pracy.
Najlepsi – Emilia Borek z kl. IIIa i Magdalena Rokita, Sylwia Sobczyk z kl. IIIb – otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS – przydatne do przechowywania danych MP4 oraz torby na laptopy.
Całe spotkanie z przedstawicielami firmy, z którą szkoła współpracuje od wielu lat w ramach praktyk zawodowych, wzbogaciło ofertę edukacyjną o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy i planowania własnej kariery zawodowej.
Spotkanie zorganizowane zostało przez nauczycieli – koordynatorów szkolnego zespołu projektów mobilności LdV

 

Skip to content