Uroczystość zakończenia roku szkolnego

21 czerwca 2024 r. społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 zakończyła kolejny rok szkolny. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, głos zabrała dyrektor szkoły p. Monika Wójcik. Pani dyrektor życzyła wszystkim wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku. Następnie wręczyła młodzieży dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce, za działalność społeczno-kulturalną, za udział w obsłudze cateringowej podczas uroczystości miejskich i powiatowych. Były również dyplomy za osiągnięcia sportowe.

Po tej części uroczystości, głos zabrali przedstawiciele młodzieży, którzy podziękowali dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi za opiekę i pracę na rzecz społeczności uczniowskiej. Dyrekcji wręczono kwiaty, a niespodzianką dla wszystkich były piosenki w wykonaniu Majki Kani i Oliwii Dolegi z klasy II a.

Uroczystość została przygotowana pod kierunkiem p. Katarzyny Skrzyńskiej – Pytel. 

Skip to content