Uroczystość ślubowania

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to jedno z wydarzeń w życiu Zespołu Szkół Zawodowych nr  1 wpisane na stałe w kalendarz uroczystości szkolnych. To wydarzenie wyjątkowe, budujące tradycję i wspólnotę.

11 września 2020 r. uczennice i uczniowie klas pierwszych oficjalnie stali się częścią szkolnej społeczności. Uroczystość odbyła się na boisku szkolnym, gdzie młodzież spotkała się z dyrekcją, wychowawcami klas, nauczycielami. Po uroczystym wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego, odśpiewany został hymn państwowy.

Następnie głos zabrała pani dyrektor Monika Wójcik. W słowach skierowanych do młodzieży wyraziła nadzieję, że młodzi ludzie będą kontynuatorami tradycji szkoły, będą ją godnie reprezentować i dbać o jej honor. Pani dyrektor życzyła uczniom sukcesów w nauce, wielu przyjaźni i owocnie spędzonego czasu w murach naszej szkoły.

Po tym wystąpieniu, nastąpił akt ślubowania. Uczniowie  zobowiązali się dbać o dobre imię szkoły, przestrzegać panujących w niej zasad i pilnie zdobywać wiedzę.

W dalszej części  uroczystości wszystkim paniom dyrektor zostały wręczone kwiaty.

Skip to content