Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca 2017 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach odbyła się uroczystość zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.

Wzięli w niej udział uczniowie klas I – III Technikum nr 1, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego ZSZ nr 1. Dyrektor szkoły pani Monika Wójcik powitała gości, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów. Podziękowała wszystkim za całoroczną pracę i jednocześnie życzyła wszystkim zebranym udanego wypoczynku.

Przewodniczący Rady Rodziców pan Stanisław Pastuszka podziękował dyrektorowi szkoły, wicedyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji za trud włożony w edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami.

 

Dyrektor szkoły odczytała list Wojewody Świętokrzyskiego pani Agaty Wojtyszek, kierowany do całej społeczności szkolnej  oraz wręczyła w jej imieniu nagrodę książkową najlepszemu uczniowi w szkole Michałowi Mirkiewiczowi, który uzyskał najwyższą średnią w szkole 5,63.

 

Dyrektor szkoły, przewodniczący Rady Rodziców i nauczyciele wręczyli dyplomy uczniom za udział w konkursach, osiągnięcia sportowe, angażowanie się w działania na rzecz Szkoły

Następnie wręczono dyplomy i nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu.

Na zakończenie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas IIb, Ia oraz zespół muzyczny „Debet” pod okiem nauczycieli pani Marii Bartos, pani Anny Klamka oraz pana Krzysztofa Stachurskiego (zdjęcia z przygotowań oraz jej przebiegu)

Po ceremonii zakończenia roku szkolnego 2016/2017 uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.

A. Klamka, R. Olszewska

 

Skip to content