Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

13 września 2018 roku odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klas pierwszych.

W uroczystości uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, wychowawcy, rodzice. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego został odśpiewany hymn państwowy.

Jako pierwsza głos zabrała p. dyrektor Monika Wójcik, która życzyła uczniom wielu sukcesów a jednocześnie wyraziła nadzieję, że młodzież będzie godnie reprezentować szkołę i podtrzymywać jej tradycję. Następnie zgodnie ze zwyczajem szkoły nowi uczniowie ślubowali: dbać o honor szkoły, stawiać dobro narodu ponad własne, wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, uczynność i prawdomówność. Uroczysty nastrój i przysięga składana przez młodzież sprawiły, że chwila była niezwykle podniosła.

Po ślubowaniu głos zabrały przedstawicielki społeczności uczniowskiej Technikum nr 1 – Agnieszka Migus i Kinga Kelner, które z radością powitały młodszych kolegów i koleżanki i obiecały służyć radą, pomocą w każdej chwili.

W imieniu wychowawców klas pierwszych wystąpiła pani Aneta Bykowska zapewniając, że uczniowie zawsze znajdą w nich wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Pod koniec uroczystości przedstawicielka pierwszoklasistów – Paulina Walkiewicz w imieniu swoich koleżanek i kolegów podziękowała za przyjęcie do społeczności szkolnej.

Ślubowanie zakończyło się wręczeniem kwiatów dyrekcji i wychowawcom.

 

Skip to content