Szkolne uroczystości

11 października 2019 r. uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Ponadto w tym szczególnym dniu pierwszoklasiści zostali przyjęci, podczas ceremonii ślubowania, w poczet społeczności ZSZ nr 1.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Rotę ślubowania odczytała p. dyrektor Monika Wójcik. Uczniowie z powagą powtarzali jej słowa. Przyrzekali, że będą zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania i dbać o honor szkoły. Po ślubowaniu delegacje klas złożyły wiązankę pod popiersiem patrona  – mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Pani dyrektor ponownie zwróciła się do uczniów najmłodszych klas, życząc im wielu sukcesów i wspaniałych przyjaźni. Wyraziła również nadzieję, że młodzi ludzie będą godnie podtrzymywać tradycję naszej szkoły. Następnie w imieniu wychowawców klas pierwszych p. Tomasz Serek zapewnił, że młodzież zawsze znajdzie pomoc i wsparcie ze strony opiekunów klas. Zaś przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Dominik Wdowik powitał młodszych kolegów i koleżanki, obiecując im służyć pomocą w różnych sytuacjach. Po tej części uroczystości głos zabrała p. wicedyrektor Aneta Matejczuk podkreślając ważną rolę edukacji i zachęcając młodzież do wytężonej pracy, która w przyszłości przyniesie sukces na egzaminach i w dorosłym życiu. W dalszej kolejności p. dyrektor Wójcik podziękowała nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za profesjonalną i rzetelną pracę oraz zaangażowanie w wykonywanie codziennych, jakże ważnych dla całej społeczności, obowiązków. Na zakończenie wystąpiła przedstawicielka Rady Rodziców, życząc nauczycielom wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów, sukcesów oraz satysfakcji jaką niewątpliwie daje praca z młodzieżą.

Skip to content