Szkolne eliminacje XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

26 października 2018 r. odbywały się w naszej szkole eliminacje szkolne XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje odbyły się w dwóch blokach: gastronomia oraz architektura krajobrazu.

Uczniowie musieli się zmierzyć z zadaniem konkursowym składającym się z dwóch etapów: teoretycznego oraz praktycznego. Cześć teoretyczna polegała na rozwiązaniu testu.

W części praktycznej uczniowie z dziedziny gastronomii mieli za zadanie przygotowanie potrawy  – jajko w koszulce, omówienie zasad gotowania kasz, ich zastosowania w gastronomii oraz zaprezentowanie trzech sposobów składania serwetek na przyjęcie zasiadane.

Uczestnicy Olimpiady w bloku architektura krajobrazu w etapie praktycznym, mieli do wykonania zadanie z geodezji  (widoczne na fotografiach wytyczenie koła za pomocą węgielnicy i tyczek), a także zadanie z projektowania roślinnych obiektów architektury i przekrój konstrukcyjny nawierzchni.

Zwycięzcami eliminacji szkolnych są:

  • w bloku gastronomia – Mikołaj Wosik – kl. III c
  • w bloku architektura krajobrazu – Jagoda Zarzycka – kl. III d

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali: przewodnicząca Anna Pastuszka oraz członkowie: Paulina Sitarska, Małgorzata Płusa oraz Krzysztof Soja.

Eliminacje okręgowe odbędą się 12-13 kwietnia 2019 r.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.

Patronem medialnym XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Brak możliwości komentowania.