Sukces w rejonowym etapie Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

W listopadzie 2018 roku w naszej szkole odbył się etap szkolny XXVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż.

Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa.

W eliminacjach szkolnych zwyciężyła Angelika Pocheć z klasy II c (technik hotelarstwa).

Warunkiem przystąpienia do etapu rejonowego było przeprowadzenie działań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia. Angelika przygotowała prezentację multimedialną dotyczącą wpływu tańca na nasze zdrowie i przeprowadziła pogadankę wśród uczniów klas 2 kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik usług fryzjerskich.
Pod nadzorem pani Agaty Musiałowskiej przeprowadziła również ćwiczenia taneczne w grupie dziewcząt.

12 grudnia 2018 r. w sali „Olimpia”przy Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbył się etap rejonowy w/w olimpiady.
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test oraz zaprezentować działania promujące zdrowy styl życia.
W wyniku tych zmagań Angelika zajęła II miejsce. Została uhonorowana dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

Uczennicę do etapu rejonowego przygotowywała p. Zofia Adamczyk.

Skip to content