Sukces szkoły w konkursie „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”

W miesiącu październiku 2019 r.  pani dyrektor Monika Wójcik wspólnie z  kierownikiem szkolenia praktycznego panią  Moniką Maciejczak zgłosiły szkołę do ogólnopolskiej IV edycji konkursu  „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”.

Organizatorem konkursu jest  Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganizatorem Partnerstwo na Rzecz Wsparcia Osób Młodych w Warszawie.  Głównym jego  celem jest wybór, rozpowszechnienie oraz zidentyfikowanie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

Zgłaszając szkołę do konkursu zostały opisane zajęcia praktyczne realizowane przez uczniów klasy III kształcącej się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w roku szkolnym 2019/2020 w ramach obszaru współpraca z otoczeniem szkoły, wykraczająca poza standardową organizację praktyk.

Podsumowanie wyników konkursu odbyło się 6 marca 2020 r. w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie. Nasza Szkoła uzyskała wysoki wynik i otrzymała status „Dobrej Praktyki”.

Działania te świadczą o wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów w Naszej Szkole.

 

Skip to content