Spotkanie z żołnierzami 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

16 października 2018 r. młodzież z klas trzecich i czwartych spotkała się z żołnierzami 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Stanowią komplementarną część potencjału obronnego kraju.
O służbie w tej formacji opowiadał dowódca Świętokrzyskiej Brygady WOT p. płk Artur Barański. Zachęcał on do wstąpienia do WOT akcentując, że służba w tych siłach zbrojnych to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy.
Informacje te szczególnie zainteresowały uczniów klas mundurowych, którzy zadawali pytania dotyczące warunków wstąpienia do tej formacji oraz zadań WOT.

Skip to content