Spotkanie z przedstawicielami Banku Pekao S.A.

22 listopada br. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach odbyły się warsztaty z zakresu bankowości. Warsztaty poprowadzili przedstawiciele I Oddziału Banku Pekao S.A. w Starachowicach Pani Ewelina Burek i Pan Michał Capała, odpowiadając na zaproszenie nauczycieli Zespołu Przedmiotów Ekonomicznych. W przyjaznej atmosferze uczniowie klasy I D i I H kierunku technik rachunkowości oraz klasy III A i IV A kierunku technik ekonomista zdobywali praktyczną wiedzę dotyczącą wybranych usług świadczonych przez Bank Pekao S.A. Warsztaty umożliwiły pozyskanie wiedzy praktyczniej dotyczącej metod oceny zdolności kredytowej klientów korporacyjnych i indywidualnych. Przedstawiono możliwości monitorowania kredytów i zabezpieczeń oraz zasad klasyfikacji kredytobiorców, analizę sytuacji finansowej i rodzajów różnych opcji kredytowych. Podczas wykładu połączonego z warsztatami poruszone zostały również kwestie bankowości mobilnej, zagrożeń czyhających na nas w sieci oraz na korzystających z płatności blik. Przedstawiona została oferta banku przygotowana specjalnie dla młodych klientów.

Skip to content