Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 z udziałem lokalnych przedsiębiorców

Ważnym elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 są wszelkie formy współpracy z lokalnym środowiskiem, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą.
W dniu 30 listopada 2017 r. odbyło się ciekawe spotkanie z przedstawicielami Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach.
Uczniowie klasy IIa zawód technik ekonomista, IIIb zawód technik organizacji reklamy, IIIc technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w szkoleniu połączonym z konkursem na temat obsługi i prowadzenia firmy w zakresie ubezpieczenia i bezpiecznej pracy. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Starachowicach: kierownik Placówki Tomasz Staniek razem z pracownikiem KRUS Piotrem Krzakiem. Uczniowie poznali wiele ciekawych aspektów związanych z funkcjonowaniem firmy, bezpieczeństwem pracy i ubezpieczeniem oraz prowadzeniem własnego biznesu.
Uczestnicy spotkania wykazali się znajomością poznanych zagadnień, rozwiązując test, przygotowany przez prowadzących szkolenie pracowników lokalnego rynku pracy. Najlepsi Sabina Chlewicka z kl. IIa, Natalia Dobosz z kl. IIIb oraz Justyna Koprowska z klasy IIIc otrzymali nagrody ufundowane przez KRUS power banki – przenośne baterie, ładowarki do smartfona, tableta czy aparatu fotograficznego.

Szkolenie było również doskonałą okazją do przedstawienia rezultatów projektu mobilności pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” nr 2016-1-PL01-KA102-023946 realizowanego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. Jest to projekt dwuletni przygotowany i prowadzony przez nauczycieli szkoły, realizowany w latach 2016-2018. Zakłada przeprowadzenie zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów klas trzecich w zawodach technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia w przedsiębiorstwach na terenie Włoch i Hiszpanii.
W trakcie spotkania film i prezentacje multimedialne obrazujące doświadczenia i rezultaty z zagranicznych praktyk zawodowych przedstawili młodszym kolegom uczniowie klas IV. Odbyli oni praktyki we Włoszech w ubiegłym roku szkolnym w ramach powyższego projektu.
Uczestnicy podkreślili, że udział w projekcie otworzył nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej a dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość.
Uczniowie realizujący projekt mieli okazję do zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania firm handlowych, gastronomicznych i hotelarskich w kraju partnera. Zdobywali w praktyce wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe i językowe. Potwierdzeniem uzyskanych osiągnięć są certyfikaty od firm przyjmujących oraz Certyfikat Europass Mobilność. Pobyt w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocnił cechy ich osobowości jak pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność, kreatywność. Przyczyni się to w przyszłości do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe, da większą motywację do dalszego kształcenia.
Całe spotkanie z przedstawicielami firmy, z którą szkoła współpracuje od wielu lat w ramach praktyk zawodowych, wzbogaciło ofertę edukacyjną o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy, planowania własnej kariery zawodowej i otwierania się na nowe doświadczenia zawodowe.
Spotkanie zorganizowane zostało przez nauczycieli – koordynatorów projektu ERASMUS+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Ewa Góźdź, Maria Antonik, Maria Bartos.

Skip to content