Ślubujemy!

15 września 2021 r. odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość. W tym dniu miało miejsce uroczyste ślubowanie młodzieży, która rozpoczyna naukę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

W uroczystości uczestniczyli: dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, wychowawcy. Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego odśpiewany został hymn państwowy. Jako pierwsza głos zabrała p. dyrektor Monika Wójcik, która powitała wszystkich obecnych, po czym zwróciła się do pierwszoklasistów z życzeniami wielu sukcesów oraz niezapomnianych chwil i radości z każdego dnia spędzonego w murach szkoły. Pani dyrektor wyraziła nadzieję, że młodzież będzie godnie reprezentować szkołę i podtrzymywać jej tradycję.

Następnie zgodnie ze zwyczajem szkoły nowi uczniowie ślubowali: dbać o honor szkoły, stawiać dobro narodu ponad własne, wyrabiać w sobie silną wolę, koleżeństwo, uczynność i prawdomówność.

Po ślubowaniu głos zabrał przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, który powitał młodszych kolegów i koleżanki i obiecał służyć radą, pomocą w każdej chwili.

W imieniu wychowawców klas pierwszych wystąpiła p. Magdalena Kałużny zapewniając, że uczniowie zawsze znajdą u nich wsparcie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Ślubowanie zakończyło się wręczeniem kwiatów dyrekcji i wychowawcom.

Zgodnie z tradycją pod popiersiem patrona szkoły mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” zostały złożone kwiaty.

W przygotowanie  uroczystości zaangażowała się p. Agnieszka Wybraniecp. Tomasz Wójtowicz oraz uczniowie z klasy IV a.

Skip to content