Ślubowanie klas pierwszych

15 września 2023 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. To był wyjątkowy dzień. Ślubujący uczniowie, wypowiadając słowa przysięgi, stali się ważną częścią całej szkolnej społeczności oraz zobowiązali się do przestrzegania zasad i godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz.

Ślubowanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły, po czym młodzież odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.

Podczas uroczystości głos zabrała pani dyrektor Monika Wójcik, która życzyła uczniom samych sukcesów w nauce oraz realizacji marzeń związanych z wybranym zawodem.

W imieniu wychowawców klas pierwszych wystąpiła pani Małgorzata Major, która podkreśliła, że nauczyciele będą czuwać nad młodzieżą, wspierać i służyć pomocą.

Piotr Marlica – przewodniczący Samorządu Szkolnego życzył młodszym koleżankom i kolegom wspaniałych chwil spędzonych w murach tej szkoły, nowych przyjaźni i zadowolenia z wyboru drogi zawodowej.

Na zakończenie, przedstawicielka pierwszoklasistów – Roksana Dyk podziękowała pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, Wychowawcom za przyjęcie w poczet uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Podkreśliła, że wraz z koleżankami i kolegami będą starać się nie zawieść pokładanych w nich nadziei.

            Całą uroczystość prowadził pan Tomasz Wójtowicz.

Skip to content