Salon maturzystów 2021

Salon  Maturzystów Perspektywy 2021 odbędzie się we wrześniu w formule online.  Zorganizowanych zostanie 10 wydarzeń regionalnych, dopasowanych terytorialnie do zasięgów działania okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE).

W związku z aktualną sytuacją, aby zapewnić uczniom ostatnich klas liceów i techników jak najszerszy dostęp do informacji na temat matury i oferty studiów, gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo Salon Maturzystów 2021 w tym roku zorganizowany będzie w wersji online. Gdyby decyzją kuratorów oświaty otworzyły się we wrześniu w niektórych województwach możliwości spotkań z młodzieżą szkolną, organizatorzy – w porozumieniu z rektorami uczelni-gospodarzy – rozważą poszerzenie formuły niektórych salonów także o ich wersje „uczelniane”.

Łódzki i Świętokrzyski Salon Maturzystów odbędzie się 27 września 2021 r.

Należy wybrać swój Salon i zarejestrować się na: https://salonmaturzystow.pl/2021/salon/lodzki-i-swietokrzyski

Podczas Salonu maturzyści otrzymają komplet informacji o:  

 • maturze 2022 z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego oraz przedmiotów dodatkowych – spotkania poprowadzą eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych;
 • kierunkach studiów i nowych specjalnościach – inspirujące spotkania ze studentami i pracownikami nauki;
 • skutecznej nauce na ostatniej prostej i zasadach tworzenia strategii prowadzącej do dobrego wybory uczelni i kierunku studiów – webinary poprowadzą doświadczeni doradcy kariery.

Możecie liczyć na:

 • łatwy dostęp do uczelni, które na wirtualnych stoiskach zaprezentują swoją ofertę edukacyjną na rok 2022/2023
 • czat z przedstawicielami uczelni w strefie Expo
 • webinary na temat skutecznej nauki i wyboru studiów
 • bezpłatne konsultacje 1: 1 u doradców zawodowych

Uwaga: każdy odwiedzający odbierze swojego bezpłatnego e-booka z Informatorem dla Maturzystów 2022.

 

PROGRAM RAMOWY

10.00-15.00 

 • powitanie uczestników Salonu
 • MATURA 2022 –  o egzaminie maturalnym mówi dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, przedmioty obowiązkowe omawiają eksperci OKE: polski, matematyka i język obcy; angielski.
  UWAGA: do każdego salonu przypisany jest jeden przedmiot z matury rozszerzonej, o którym opowiedzą eksperci z OKE.
 • blok STUDIA 2022 – jak wybierać (dobrze) studia i jak czytać rankingi podpowie Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. W korelacji z przedmiotami maturalnymi omówimy studia na wybranych kierunkach.  Jakich?  Zobaczcie poniżej.

W dniach 16-29 września omówimy na Salonie:

16 września – język polski na poziomie rozszerzonym. Tego dnia porozmawiamy w części poświęconej studiom ze studentami i wykładowcami wybranych kierunków o tym, m.in., czy studia humanistyczne dadzą się “sprzedać”, czy i dlaczego warto studiować kulturoznawstwo, polonistykę czy muzykologię.

17 września – matematyka na poziomie rozszerzonym. Poznamy kierunki, które bazują na cudownych i nieoczywistych zastosowaniach matematyki.

20 września – historia na poziomie rozszerzonym i studia na kierunkach związanych z historią.

21 września – informatyka na poziomie rozszerzonym, w tym blok dyskusyjny poświęcony możliwościom zatrudnienia po kierunkach informatycznych, czyli czy student informatyki szuka pracy, czy ona jego.

22 września – języki obce na poziomie rozszerzonym,  wszystko o filologiach obcych: od kierunków obleganych (vide: anglistyka) po filologię klasyczną, filozofię i etykę.

23 września – chemia na poziomie rozszerzonym,  czyli kierunki, na których bez chemii ani rusz: od farmacji przez kosmetologię po kierunek lekarski.

24 września – geografia na poziomie rozszerzonym, geograf, klimatolog, ekolog, oceanograf?  A może Ty właśnie będziesz miał wpływ na powstrzymanie zmian klimatycznych? Porozmawiamy o studiach i możliwościach jakie niosą ze sobą te kierunki.

27 września – biologia na poziomie rozszerzonym. Studia,  po których chcesz pomagać innym: poznajemy kierunki, które służą dobrej kondycji człowieka.

28 września – fizyka na poziomie rozszerzonym. Kierunki przyszłości: świat STEM do Twojej dyspozycji – poznaj wachlarz uczelnianych możliwości.

29 września – WOS na poziomie rozszerzonym oraz w części STUDIA przegląd kierunków społecznych; od administracji do zarządzania.

W bloku maturalnym omawiając przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym przewidujemy również czas na pytania do ekspertów OKE i odpowiedzi na ,,żywo’’ – można zgłaszać udział w dyskusji lub wysłać swoje pytania mailem na adres: a.szkutnik@perspektywy.pl

W czasie wszystkich Salonów, w godz. 10-15 zapraszamy do odwiedzin strefy  EXPO, gdzie będzie można zapoznać się z ofertą  uczelni z całej Polski.  Na Wasze pytania czekają przedstawiciele uczelni na wirtualnych stoiskach szkół

 e-book

INFORMATORA DLA MATURZYSTÓW 2022

Niezbędna publikacja towarzysząca Salonowi Maturzystów do pobrania przez uczestników Salonu:

 • 260 stron informacji o ofercie uczelni na rok ak. 2022/23 (łącznie z zasadami przyjęć)
 • najnowszy Ranking Szkół Wyższych i Ranking (aż 70!) Kierunków Studiów
 • przegląd polskich miast akademickich oraz państw, w których warto studiować
 • rekomendacje studentów i absolwentów
 • porady niezbędne do zbudowania strategii maturalnej na najbliższy rok

Zapraszamy do udziału w Salonie!

 

Skip to content