Rozpoczynamy kolejną rekrutację do projektu „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość”

 

Zapraszamy uczniów klas trzecich
zainteresowanych wyjazdem na staż do Hiszpanii,
kształcących się w zawodach:

  • technik ekonomista,
  • technik hotelarstwa,
  • technik usług fryzjerskich,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

W marcu 2020 r. w trakcie rekrutacji zostanie wyłoniona grupa 20 uczniów klas trzecich z wyżej wymienionych zawodów. Wyjadą oni w maju 2020 r. na staż do Hiszpanii na okres czterech tygodni w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej przewidzianej  w podstawie programowej klasy trzeciej.

Staże w Hiszpanii odbywają się w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe. pt. „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 w Starachowicach przez europejskie staże-szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989.

Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka niemieckiego pani Ewa Góźdź, odpowiedzialnym za treści zawodowe i obsługę informatyczną pani Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Całością projektu zarządza Dyrektor szkoły pani Monika Wójcik.

 

Zapraszamy do zapoznania się Zasadami rekrutacji i kryteriami naboru uczestników na zagraniczne staże oraz Formularzem zgłoszeniowym.

Dokładne informacje i Formularze zgłoszeniowe  dostępne po feriach u p. Ewy Góźdź.

Z informacjami o stażu można się również zapoznać w gablocie szkolnej na holu głównym szkoły.

 


Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Skip to content