Rekrutacja na staż zagraniczny dla klas trzecich Technikum nr 1

Projekt
 „Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże –
szansą na przyszłość”

o numerze
2019-1-PL01-KA102-063989
realizowany  w ramach projektu
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego „ realizowanego ze środków
POWER na zasadach programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe


Drodzy uczniowie klas trzecich,

informujemy o rozpoczęciu działań rekrutacyjnych związanych z wyjazdem na zagraniczne staże do Walencji w Hiszpanii. W tym roku działania projektowe obejmują uczniów klas trzecich po gimnazjum technikum w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu.

Partnerem  szkoły w realizacji działania jest firma  Esmovia w Hiszpanii z siedzibą w miejscowości Walencja.

Staż odbędzie  się w wybranych firmach przyjmujących.

Planowany termin wyjazdu to kwiecień/maj 2022.

Czas trwania praktyki zagranicznej wynosi cztery tygodnie.

Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa wszystkie nasze działania związane z przygotowaniem zagranicznej praktyki  uzależnione są od bieżącej sytuacji w Polsce oraz na świecie. Dlatego na bieżąco będziemy monitorowali i dostosowywali podejmowane etapy przygotowania stażu i informowali potencjalnych  uczestników o podjętych decyzjach.

W chwili obecnej zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby odbyć zagraniczną praktykę w tym roku w Hiszpanii do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz z wnioskiem  umieszczonych na stronie internetowej szkoły. Wnioski zostaną także przesłane przez Librusa do każdego ucznia klasy trzeciej w zawodzie objętym działaniami.

Wypełnione wnioski prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej
przez dziennik Librus
do pani Anny Klamki lub pozostawienie w sekretariacie szkoły w terminie
do 7 lutego 2022.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

W razie pytań proszę o kontakt najlepiej przez wiadomość w Librusie.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu: Dyrektor Szkoły Monika Wójcik, Anna Klamka, Ewa Góźdź.

Koordynator projektu
Ewa Góźdź


Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content