Projekt #KOMÓRKOMANIA w Technikum nr 1

7 grudnia 2017 r. odbyła się w naszej szkole akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w ramach Projektu #KOMÓRKOMANIA.

Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.
Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS, która działa w Polsce od 2008 roku jako niezależna organizacja non-profit. Celem statutowym Fundacji jest działalność w zakresie wspierania osób potrzebujących pomocy ze względu na ich stan fizyczny, psychiczny lub emocjonalny; promowania nauki oraz badań w dziedzinie przeszczepiania komórek macierzystych oraz promocji zdrowia publicznego.

W Technikum nr 1 rejestrację przeprowadzali uczniowie klasy III D w zawodzie technik geodeta pod opieką nauczyciela Pani Magdaleny Kałużny.

Wśród nauczycieli i uczniów naszej szkoły zarejestrowało się aż 57 nowych potencjalnych dawców.

Skip to content