Projekt edukacyjny „#TeenWebEnterprise”

Uczniowie klasy III C kształcący się w zawodzie technika ekonomisty w roku szkolnym 2023/2024 brali udział w projekcie edukacyjnym z przedsiębiorczości „#TeenWebEnterprise” Akademii Lokalnej Przedsiębiorczości w Zawierciu.

Głównym celem projektu „#TeenWebEnterprise” było rozwinięcie wśród uczniów szkół średnich z terenów całego kraju zmysłu przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, umożliwiających poruszanie się na cyfrowym rynku pracy. Projekt obejmował zorganizowanie cyklu zdalnych zajęć z przedsiębiorczości w sieci, które realizowane były w trakcie zajęć lekcyjnych z przedmiotów zawodowych. Podczas wideolekcji uczniowie dowiedzieli się, jak tworzyć skuteczne strategie marketingowe, jakie narzędzia i technologie warto wykorzystać, aby prowadzić skuteczną sprzedaż online, jak budować dobrą relację z klientami oraz jakie są najważniejsze wyzwania, z jakimi musi się mierzyć każdy przedsiębiorca działający w Internecie. Wideolekcje prowadzone były przez ekspertów z poszczególnych dziedzin, udostępnione na stronie projektowej.

W maju br. uczniowie klasy III C: Anna Lalorny, Dawid Figiel i Dominik Walkiewicz, pod opieką p. Renaty Rychlik i p. Anity Jabłońskiej, wzięli udział w konkursie „MAM PLAN NA BIZNES”, organizowanym w ramach projektu „#TeenWebEnterprise”.

Przedmiotem konkursu było opracowanie Biznes Planu nowo powstałego przedsiębiorstwa, według załączonego wzoru. Biznes plany zawierające: opis planowanego przedsięwzięcia, plan marketingowy, plan inwestycyjny i plan finansowy zostały wysłane do organizatora konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu br. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

Skip to content