Program “Szkolny Klub Sportowy” w realizacji

Od marca, w każdy wtorek i czwartek, odbywają się w naszej szkole zajęcia sportowe pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego p. R. Olszewskiej.

Celem głównym zajęć pozalekcyjnych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie aktywnego wypoczynku.
Program kładzie nacisk na motywację w zajęciach sportowych poprzez samokontrolę, samoocenę oraz wyróżnianie uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe. Niezwykle ważne są pozostałe założenia programu:

  • opanowanie i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu gier zespołowych,
  • kształtowanie umiejętności przygotowania organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego – samodzielne prowadzenie rozgrzewki o charakterze ogólnym i specjalnym,
  • osiągnięcie wysokiej sprawności techniczno – taktycznej w grach zespołowych,
  • stwarzanie warunków do uczestniczenia w międzyklasowych i międzyszkolnych zawodach sportowych,
  • kształtowanie kultury zachowania zawodnika i kibica,
  • poznanie funkcji i zadań kapitana zespołu,
  • znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad BHP w czasie organizacji zajęć sportowych oraz zawodów,
  • kształtowanie poczucia więzi z zespołem oraz odpowiedzialność za wynik sportowy.
Skip to content