Profilaktyka – temat zawsze aktualny

22 września 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Starachowicach odbyła się konferencja „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych – temat aktualny od zawsze”.  Wzięli w niej udział dyrektorzy szkół, nauczyciele i pedagodzy, a także policjanci. Uczestnicy, wśród których znalazły się panie Anna Sadaj -Łaszewicz i Małgorzata Major, wysłuchali cyklu wykładów na temat zagrożeń stwarzanych przez nowe narkotyki i środki psychoaktywne. Dyskutowano o przeciwdziałaniu uzależnieniom a także profesjonalnej pomocy osobom i rodzinom w kryzysie.

Skip to content