Poszerzamy perspektywy zawodowe uczniów – podpisana kolejna umowa patronacka

M.A.S. Polski producent przemysłowych urządzeń i systemów chłodzenia i odzysku energii

28 stycznia 2021 r. Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach podpisała umowę patronacką z Prezesem Zarządu panem Dariuszem Niesiobeckim prezentującym firmę M.A.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Składowa 34 dotyczącą stałej współpracy i działania w zakresie podnoszenia jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Celem Patronatu jest sprawowanie przez Patrona opieki w zakresie kształcenia praktycznego nad uczniami Szkoły klasy o profilu technik chłodnictwa i klimatyzacji poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron. Patron w ramach podpisanej umowy deklaruje następujące formy współpracy:

  1. umożliwienie uczniom Szkoły udziału w zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych na terenie zakładu;
  2. pomoc w doposażeniu specjalistycznych pracowni do kształcenia praktycznego uczniów;
  3. udział w spotkaniach z absolwentami szkół podstawowych miasta Starachowice, gminy Wąchock, Mirzec i ich rodzicami w ramach organizowanych spotkań przez dyrekcję Zespołu Szkół Zawodowych nr1 w porozumieniu z dyrektorami szkół podstawowych, na zaproszenie dyrekcji Szkoły;
  4. pomoc i konsultacje w zakresie opracowywania programów kształcenia dla Szkoły;
  5. wspieranie kadry dydaktycznej Szkoły w podnoszeniu kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie uczestnictwa w stażach na terenie Zakładu;
  6. podejmowanie wspólnych działań w celu pozyskania środków finansowych w ramach projektów UE;
  7. organizację warsztatów, zajęć zawodoznawczych wraz z  promocją Patrona na terenie Szkoły;
  8. umieszczenie informacji na temat Patronatu na stronie internetowej Firmy.
Skip to content