Podsumowanie XXXII Tygodnia Kultury Języka

            Od 11 do 19 marca na terenie województwa świętokrzyskiego  odbył  Tydzień Kultury Języka. Organizatorem TKJ  był Instytut  Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach, a  hasłem przewodnim  słowa  M. Hłaski Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa. Jedynie o to mi chodzi.  

            Podobnie jak w poprzednich latach  nasza szkoła włączyła  się aktywnie w  obchody TKJ. Odbyło się  w tym czasie wiele różnorodnych  działań. W pierwszym dniu młodzież z klasy I a brała udział w konkursie ortograficznym. Następnie uczniowie z  klas: I c, I d, II d, IV c  pod opieką K. Michalczyk w ramach storytellingu,  w oparciu o tekst Miłosza „Piosenka o końcu świata”,  pisali baśnie oraz tworzyli prace plastyczne, które ozdobiły szkolne korytarze. Także na zajęciach bibliotecznych wiele się działo. Uczennice wspólnie z  p. Dorotą Dziurą wykonały gazetkę  dotyczącą TKJ (I a) oraz plakat popularyzujący twórczość Czesława Miłosza (I b, V h). Uczniowie pod kierunkiem p. Agnieszki Wybraniec wykonali gazetkę ścienną w sali 108. Młodzież ponadto  poznawała  legendarne dzieje  Kielecczyzny, czytając „Opowieści i legendy świętokrzyskie” (I a, I d) oraz   „Opowiadania” Marka Hłaski (III c, I b). Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły ćwiczyli również wymowę, czytając   łamańce językowe, rymowanki ortograficzne, zabawne  wiersze  najeżone  trudnościami językowymi, czyli skrętacze językowe.

            Ostatnim wydarzeniem w ramach TKJ był wykład dla uczniów klasy V f, V g, V h  pt. „Sztuka retoryki i autoprezentacji” pani Lidii Pasich- edukatorki  oraz  koordynatorki TKJ z ramienia UJK w Kielcach, która przyjechała do nas na zaproszenie Anny Gęborek i Anety Bykowskiej.

            TKJ był okazją dla społeczności naszej szkoły do wielu ciekawych spotkań z językiem polskim.

Skip to content