Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Uczniowie, absolwenci przystępujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, poniżej przedstawiamy organizację egzaminu.

 1. 22.06.2020 r. uczniowie/ absolwenci na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe wchodzą wejściem głównym.
 2. 23.06.2020 r. uczniowie wchodzą w następującym porządku:
  • klasa II a (technik hotelarstwa) – wejście główne,
  • klasa III c (technik hotelarstwa) – wejście główne,
  • uczniowie klas IV- tych – wejście główne,
  • klasa II b, III c (technik usług fryzjerskich) – wejście od sali gimnastycznej,
  • klasa II c – wejście główne, wejście od stołówki.

Informacje dla uczniów klasy II c zostały przekazane podczas lekcji wychowawczej dnia 16.06.2020 r. poprzez aplikację Teams,

  • klasa III a (technik geodeta) – wejście główne.
 1. W pozostałe dni uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym.
 2. Listy sal, w których będą odbywały się egzaminy będą wywieszone przy danym wejściu.
 3. Wchodząc uczniowie/ absolwenci mają na sobie maseczkę, dezynfekują ręce.
 4. Do szkoły na egzamin uczniowie przychodzą najpóźniej pół godziny przed jego rozpoczęciem.
 5. Należy zachować dystans społeczny oczekując na wejście.
 6. Po zakończonym egzaminie uczniowie wychodzą tymi samymi drzwiami, którymi wchodzili na teren szkoły.
 7. Na egzamin można przynieść tylko materiały i przybory ujęte w komunikacie dyrektora OKE.
Skip to content