Ogólnopolskie lekcje on-line realizowane w ramach VIII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

W dniach 18 – 22 marca 2024 r. nasi uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec technik rachunkowości, brali udział w 5-ciu ogólnopolskich lekcjach online w ramach VIII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

Tematy lekcji online:

  • Fundusze inwestycyjnie – samodzielnie, ale jednak razem

Zakres tematyczny: Fundusz inwestycyjny, Jednostka uczestnictwa funduszu i certyfikat inwestycyjny, Na czym zarabia fundusz inwestycyjny?, Kto i jak podejmuje decyzje inwestycyjne?, Ryzyko inwestycyjne a oczekiwana stopa zwrotu

  • Prawo do bankowania, prawem młodych

Zakres tematyczny: Pierwsze kroki do bankowania młodych, Możliwości związane z posiadaniem rachunku bankowego w obecnym świecie, Jakie nowe funkcje przejmuje i kreuje Bank poprzez aplikacje bankowe?, Jakie produkty w ostatnich latach zdobyły rynek i jak zmieniły nasze bankowanie?, Jak nowe formy płatności przyspieszyły rozwój e-commerce?

  • Zdolny czy wiarygodny? Co decyduje o tym czy otrzymam kredyt?

Zakres tematyczny: Czym jest i jak buduje się wiarygodność finansową?, Jak powstaje historia kredytowa?, Dlaczego banki sprawdzają wiarygodność swoich klientów?, Czym zajmuje się Biuro Informacji Kredytowej?, Co to jest zdolność kredytowa?

  • Sztuczna Inteligencja – fakty i mity

Zakres tematyczny: Czym jest sztuczna inteligencja?, Duże modele językowe – co to jest i jak działa?, Generatywne modele  graficzne – co potrafi ta technologia?, Praktyczne zastosowania w życiu codziennym, Zagrożenia nowej technologii i jak z niej bezpiecznie korzystać.

  • Nie stój – inwestuj! Zakres tematyczny: Oszczędności a inwestycje – jak wyglądają realia w Polsce?, Zysk jako wynagrodzenie za podjęte ryzyko, Segmentacja rynku finansowego, Co oferuje polski rynek kapitałowy?

Lekcje realizowane były w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej 2024.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych wiadomości, ponieważ zajęcia prowadzili specjaliści z TFI Skarbiec, Banku Pekao S.A., ING Bank Śląski, SGH w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Skip to content