Odbiór dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że 24 maja 2019 r. w sekretariacie szkoły będą do odebrania dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe – 2 certyfikaty oraz dyplom.

Dokumenty otrzymują osoby, które zdały wszystkie przewidywane w 4-letnim cyklu nauczania egzaminy zawodowe (posiadają 2 lub w przypadku technika geodety 3 świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) oraz ukończyły szkołę.

Zapraszamy po ich odbiór.

Skip to content