Nasi uczniowie na Kongresie Samorządów Szkolnych

W dniu 26.09.2023r. członkinie Samorządu Szkolnego: Karolina Kwiatek i Marcelina Świetlik wraz z opiekunami: p. Pauliną Sitarską i Anną Sadłos uczestniczyły w Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Szkolnych w Kielcach. Organizatorami spotkania byli: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Celem Kongresu było zwiększenie efektywności działań Samorządów Szkolnych, zachęcanie młodych ludzi do większego zaangażowania, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz współpracy w tworzeniu silnej społeczności uczniowskiej. Spotkanie było okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń między członkami Samorządów Szkolnych województwa świętokrzyskiego. W dyskusji zabrała  również głos  nasza uczennica Karolina Kwiatek.

Skip to content