Najlepsi w zawodzie

Na dzień 23 marca 2018 r. czekało wielu uczniów, którzy w styczniu i lutym zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. W tym dniu bowiem przyszły z OKE wyniki egzaminów zawodowych.

Najlepiej egzamin zdali uczniowie z klasy III d kształcący się w zawodzie technik handlowiec (kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży) oraz młodzież z klasy IV b kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa (kwalifikacja T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie). Zdawalność w obydwu grupach wynosiła 100 %. Do egzaminu w obu w/w grupach zawodowych przystąpiło łącznie 29 uczniów.

Z zadaniami egzaminacyjnymi poradzili sobie również „ekonomiści”. W klasie III a zdawalność wyniosła 92,3 % (kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji), natomiast w klasie IV a zdało 76 % przystępujących do egzaminu (kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości).

Powody do zadowolenia mają uczniowie kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich, których zdawalność wyniosła 85,71 % (kwalifikacja A.23. Projektowanie fryzur).

Wyższą zdawalność niż średnia zdawalność w poszczególnych zawodach w województwie osiągnęli uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik organizacji reklamy (kwalifikacja A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych (kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych).

Wyniki egzaminów świadczą o wysokim poziomie nauczania, zaangażowaniu nauczycieli przedmiotów zawodowych i pracy młodzieży.

Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych egzaminach.

Skip to content