Na kursie kelnerskim

W ramach realizacji projektu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła- CKP Pracodawca” odbył się w dniach 8-10 kwietnia 2019 r. Kurs Kelnerski I  stopnia. 

W kursie uczestniczyła grupa 15 uczniów z klasy II b (zawód technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz 2 nauczycieli.
Kurs odbywał się w Bursie szkolnej a prowadzili go trenerzy z Krakowskiej Szkoły Restauratorów.

Szkolenie opierało się głównie na ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy zdobyli profesjonalną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania restauracji, przygotowania stanowiska pracy, obsługi gości, przyjmowania zamówień, przygotowania stołu, podawania potraw i napojów a także kontaktów interpersonalnych i zasad jakimi powinien kierować się w swojej pracy dobry kelner, jak  również zasad kulturalnej i sugestywnej sprzedaży.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy  uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami. Potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji kelnera były zaświadczenia i certyfikaty.

Skip to content