Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

/Jan Paweł II/

Dziękujemy
wszystkim naszym wolontariuszom !!!

Skip to content