Lekcja w terenie

Technicy architektury krajobrazu na zajęciach z przedmiotu prace w obiektach architektury krajobrazu wykonali na terenie naszego „dziedzińca” profesjonalną inwentaryzację dendrologiczną.

Na zdjęciach pokazujemy jak zmierzyć pierśnicę drzewa, czyli obwód na wysokości 1,30m

Uczymy się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów.

 

Skip to content