Konferencja podsumowująca projekt  „Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim”.

Dnia 29 sierpnia 2019 r. w sali kinowej Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim”– rozszerzenie o komponent współpracy ponadnarodowej projektu „Kształcimy specjalistów- rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic” realizowanego przez Akademię Przedsiębiorczości w partnerstwie z Powiatem Starachowickim i Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

W spotkaniu uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego pani Renata Janik, pan starosta Piotr Babicki, dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych pan Michał Gutowski, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej pan Marcin Perz, właściciele firm uczestniczących w projekcie, dyrektorzy szkół, nauczyciele odbywające staże zawodowe z młodzieżą oraz zaproszeni goście. Z ramienia szkoły w spotkaniu uczestniczyła pani dyrektor Monika Wójcik i szkolny koordynator projektu pani Monika Maciejczak.

Konferencję otworzył prezes Akademii Przedsiębiorczości pan Michał Zatorski, który powitał przybyłych gości.

W trakcie spotkania głos zabrali pani Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, która mówiła o ważnej roli projektów w kształceniu zawodowym, pan starosta Piotr Babicki oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, którzy przedstawili działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie starachowickim, prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej pan Marcin Perz, który mówił o roli Strefy w projekcie – współpraca z przedsiębiorcami – zapotrzebowanie na specjalistów w powiecie starachowickim.

W dalszej części głos zabrała przedstawicielka Grone Netzwerk gGmbH Hamburg w Niemczech, która wskazała na korzyści jakie wynikają z tworzenia sieci współpracy z pracodawcami. Przedstawiła niemiecki system sieci współpracy.

Konferencję zakończyła prelekcja pani Marioli Kubas, kierownika Działu Szkoleń i Współpracy Międzynarodowej Akademii Przedsiębiorczości w Starachowicach, dotycząca efektów realizacji partnerskich projektów w powiecie starachowickim. Zaprezentowała Model Sieci Współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w powiecie.

Spotkanie zakończono wręczeniem podziękowań dla przedsiębiorców i partnerów projektu oraz zaświadczeń ze staży dla nauczycieli.

Skip to content