Kończymy rok szkolny 2017/2018

22 czerwca 2018 r. społeczność ZSZ nr 1 spotkała się na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Pani dyrektor Monika Wójcik powitała nauczycieli, przedstawiciela Rady Rodziców oraz młodzież, po czym odczytała życzenia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty p. Kazimierza Mądzika.
W dalszej kolejności głos zabrał przedstawiciel Rady Rodziców pan Stanisław Pastuszka, który podziękował dyrekcji za kilkuletnią współpracę, zaś młodzieży pogratulował wyników w nauce oraz życzył udanych wakacji. Następnie uczniowie ze średnią ocen 5,0 i wyższą otrzymali dyplomy za bardzo dobre wyniki w nauce.

Po części oficjalnej uroczystości, młodzież z klasy II a, II c, II d oraz III a zaprezentowała krótką część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem p. Małgorzaty Płusy i p. Agaty Musiałowskiej.

Potem przyszedł czas na spotkania klas z wychowawcami, rozdanie świadectw, gratulacje dla uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy. Wychowawcy wręczyli młodzieży także dyplomy za reprezentowanie szkoły w olimpiadach i konkursach, za duży wkład w życie kulturalne szkoły, za udział w zawodach sportowych. Szczególne i wyjątkowe były również podziękowania składane na ręce wychowawców.

A potem rozpoczęły się wakacje – czas relaksu i odpoczynku od porannego wstawania, od książek, zeszytów i szkolnych obowiązków.

Skip to content