Jak wygląda praca w Biurze rachunkowym?

14 kwietnia 2023 r. uczennice klasy IV H kształcące się w zawodzie technika rachunkowości z p. Renatą Rychlik, odwiedziły Biuro Rachunkowości p. mgr Barbary Kopacz. Przyszłe księgowe mogły z bliska przyjrzeć się pracy w biurze rachunkowym, które może być ich potencjalnym miejscem pracy po ukończeniu technikum z dyplomem technika rachunkowości.

Pani Barbara Kopacz – właścicielka biura, z pasją opowiadała o pracy księgowej i zadaniach wykonywanych w biurze.  Każda z zatrudnionych pracownic zajmuje się z obsługą finansową klienta kompleksowo. Najczęściej są to klienci małych firm, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ryczałt ewidencjonowany. Do tego dochodzą sprawy kadrowo – płacowe, rozliczenia z ZUZ oraz usługi dodatkowe jak np. przygotowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u, KRS-u, wyprowadzenie zaległości księgowych.

Nasze uczennice mogły skonfrontować swoją wiedzę z praktycznymi działaniami biura rachunkowego.

W Biurze Rachunkowym panuje przyjacielska atmosfera pracy. Pani Barbara Kopacz i jeszcze jej dwie pracownice są absolwentkami naszej szkoły. W Technikum nr 1 kształciły się w zawodzie technika ekonomisty, kiedy jeszcze w tym zawodzie była duża ilość godzin teoretycznych i praktycznych zagadnień z rachunkowości. Po reformie kształcenia zawodowego w roku 2019, te zagadnienia są przeniesione do zawodu technika rachunkowości.

Skip to content