IV miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady ZUSowej

Na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach 5 marca 2024r. odbył się finał wojewódzki jubileuszowej – dziesiątej Olimpiady ZUSowe„Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zorganizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pojawiły się na nim reprezentacje dwudziestu świętokrzyskich szkół ponadpodstawowych, wyłonione po etapie szkolnym olimpiady.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III C,kształcący się w zawodzie technik ekonomista: Aleksandra Stankiewicz, Dawid Figiel, Dominik Walkiewicz z opiekunem p. Krzysztofem Stachurskim.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 25 trudnych pytań wielokrotnego wyboru.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach uplasował się na IV miejscu.

W imieniu władz uczelni uczestnikom finału i ich nauczycielom gratulował prof. dr hab. Jarosław Karpacz, prorektor do spraw rozwoju i finansów UJK, który zachęcał uczestników do pogłębiania swojej wiedzy i powrotu na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w roli studentów.

GRATULUJEMY NASZYM  LAUREATOM !!!

Skip to content