III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”

26 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”, organizowanego przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
W eliminacjach szkolnych udział brali uczniowie klasy II a kształcący się w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie pod nadzorem Komisji w składzie: p. Aneta Matejczuk, , p. Anita Jabłońska i p. Krzysztof Stachurski, rozwiązywali test wyboru, składający się z 25 pytań. Zakres tematyczny pytań obejmował wszystkie działy Kodeksu wyborczego.
Największą liczbę punktów uzyskali uczniowie: Monika Orłowska. Natalia Lech oraz Adrian Pengielski.

Skip to content