I etap Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

24 października 2018 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny VII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wyłonienie i docenienie uczniów utalentowanych w zakresie rachunkowości, zachęcenie do kształcenia na studiach w tym kierunku oraz promocję zawodów w dziedzinie rachunkowości.

W konkursie brali udział ekonomiści z klasy IV a: Ilona Janikowska, Ewa Jagieła, Karolina Kurp, Joanna Kumek, Angelika Orczyk, Mikołaj Falkiewicz i Karol Mamerski.
Do konkursu przygotowali uczniów nauczyciele rachunkowości Renata RychlikKrzysztof Stachurski. Otwarcie koperty zawierającej formularze zadań konkursowych nastąpiło w obecności wszystkich uczestników konkursu. Uczniowie w ciągu dwóch godzin rozwiązywali zadania konkursowe składające się z pytań testowych oraz zadań sytuacyjnych z rachunkowości. Następnie wszystkie zakodowane prace zostały wysłane do sprawdzenia do organizatorów konkursu.
Czekamy na wyniki I etapu konkursu.

Skip to content