How can I help you?

 

Od lutego do kwietnia 2018 r. 2 grupy młodzieży wezmą udział w kursie języka angielskiego zawodowego.

Kurs obejmuje 40 godzin i jest realizowany w ramach projektu „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”  wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości, Powiatem Starachowickim oraz Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A.

Jedną 10 – osobową grupę kursantów stanowią uczniowie klasy III i IV kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa.
W drugiej grupie, która liczy również 10 osób, umiejętności w zakresie języka angielskiego będzie doskonalić młodzież ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Skip to content