Hiszpańskie praktyki uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Hiszpańskie praktykiW ramach trzyletniego  projektu opracowanego przez grupę nauczycieli ZSZ nr 1 pt. Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063989 w projekcie  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – szkoła pozyskała środki unijne na realizację zagranicznych praktyk zawodowych w latach 2019 -2022 w Hiszpanii i Włoszech.

W trakcie realizacji projektu główny nacisk położony jest  na wspieranie uczestników w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie przez uczestnictwo w europejskim rynku pracy oraz zachęcenie do nauki języków obcych. Ważne było również to, iż młodzież znając kryteria naboru na zagraniczny staż, bardzo mobilizowała się do pracy i dzięki temu osiągnęła lepsze wyniki w nauce.

W bieżącym roku szkolnym w okresie 16.08.2021 do 10.09.2021 grupa 23 uczennic i uczniów klas 3a, 3b, i 3c  w zawodzie technik hotelarstwatechnik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych odbyła swoje praktyki zawodowe W Hiszpanii. Realizując program stażu uczestnicy mieli okazję do poszerzenia i wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole w aspekcie językowym i zawodowym. Szkoła jako instytucja wysyłająca nawiązała współpracę z włoskim partnerem projektu firmą Esmovia z siedzibą w Walencji, która specjalizuje się w organizowaniu staży, wyjazdów szkoleniowych dla młodych osób z całej Europy. Esmovia oferuje pomoc w organizacji programów tak, aby uczestnicy jak najwięcej skorzystali z przyjazdu do Hiszpanii, zarówno w zakresie szkoleniowym jak i osobistym.
Hiszpański  partner projektu w oparciu o uzgodniony program, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczestników, zapewnił wysoki poziom praktyk zawodowych w firmach na terenie miasta Walencja.

Realizacja projektu otworzyła nowe możliwości w odniesieniu do pracy zawodowej uczestników. Dodatkowa wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pomogą im rozwijać samodzielność i przedsiębiorczość. Praktyka w odmiennych warunkach gospodarczych i kulturowych wzmocniła cechy ich osobowości – pewność siebie, otwartość na innych ludzi, komunikatywność. Uczestnicy będą lepiej przygotowani do aktywnego wejścia w samodzielne życie zawodowe. Umiejętności oraz zaangażowanie w pracę naszych uczniów zostały bardzo wysoko ocenione przez hiszpańskich pracodawców. Wszyscy uczestnicy biorący udział w praktykach zagranicznych uzyskują certyfikaty od firm przyjmujących, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w działaniu wystawione przez organizację przyjmującą, dokument Europass Mobility oraz  indywidualne karty oceny praktyk zgodnie z ideą ECVET, do której odnosi się projekt. Certyfikaty potwierdzają, że uczestnicy poznawali sposoby i metody pracy, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, porozumiewania się z pracownikami w języku obcym. Ich umiejętności praktyczne są powiązane z zainteresowaniami i pracą zawodową.
Istotnym elementem projektu jest realizacja programu kulturowego. Po praktykach uczestnicy zwiedzali piękne zakątki Walencji. Największą atrakcją dla uczestników stanowił klimat kryjący się w małych zaułkach i uliczkach starego miasta oraz plaży Walencji.

Udział w projekcie potwierdził, że mobilność jest jednym z najważniejszych sposobów zdobywania nowych kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w myśl doskonalenia rozwoju uczestników i zwiększania szans ich zatrudnienia na rynku pracy.
Całością projektu zarządza dyrektor szkoły Monika Wójcik.  W przygotowanie wyjazdu do Walencji zaangażowani byli Anna Klamka – nauczyciel przedmiotów zawodowych, Ewa Góźdź  – koordynator projektu, Dariusz Kucharczyk – nauczyciel języka angielskiego. Opiekę podczas pobytu w Walencji sprawowały Małgorzata Major – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, Joanna Kielek – nauczyciel języka angielskiego, Agata Musiałowska – nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa  oraz Ewa Góźdź – nauczyciel języka niemieckiego.

Skip to content