Etap szkolny XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Technikum nr 1

Jak co roku uczniowie Technikum nr 1 kształcący się w zawodzie technik ekonomista przystąpili do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

W roku szkolnym 2017/2018 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.

 

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Ogólnopolska OWE organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Głównym celem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest edukacja ekonomiczna młodzieży, poszerzenie wiedzy ekonomicznej, w tym świadomości jej znaczenia oraz zainteresowań przedmiotem, wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Program Olimpiady składa się z sześciu głównych bloków tematycznych: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, podstawy finansów, finanse przedsiębiorstw oraz zarządzanie.
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowy. Zawody I stopnia to etap szkolny, II stopnia – etap okręgowy i III stopnia – etap centralny.

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w naszej szkole odbył się 8 listopada 2017r . Wzięli w nim udział uczniowie klasy II a i III a kształcący się w zawodzie technika ekonomisty: Weronika Błaszczykowska, Sabina Chlewicka, Kinga Kelner, Justyna Kowalska, Iza Sobczyk, Ilona Janikowska, Joanna Kumek i Karolina Kurp.
W skład Szkolnej Komisji OWE weszły Anna Sławek, Renata Rychlik i Maria Antonik.

Etap szkolny miał charakter pisemny i składał się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych.

Prace zostały wysłane do Komisji Okręgowej OWP w Kielcach. Czekamy na wyniki i życzymy uczniom zakwalifikowania się do następnego etapu.

Skip to content