Ekonomiści zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości

6 grudnia 2018 r. ekonomiści z klasy II a: Natalia Lech, Dominika Stachowicz, Julita Spadło, Dominika Szast, Monika Orłowska, Klaudia Minda, Martyna Zimnicka i Adrian Pengielski wzięli udział w eliminacjach szkolnych Olimpiady Przedsiębiorczości pod opieką Komisji Szkolnej: Renaty Rychlik, Krzysztofa Stachurskiego i Dariusza Kucharczyka.
Olimpiada Przedsiębiorczości jest inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Celem Olimpiady jest rozbudzenie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych, doskonalenie u młodzieży umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce,
w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze, rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania
oraz realizacji przedsięwzięć.
Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.
Hasło przewodnie czternastej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości to „Trendy na rynku kapitałowym”.
Zawody są trójstopniowe i składają się z eliminacji szkolnych (pierwszego stopnia) z eliminacji okręgowych (drugiego stopnia) oraz eliminacji centralnych.
Eliminacje szkolne polegały na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.
Eliminacje okręgowe odbywają się w miastach będących siedzibami Komitetów Okręgowych, to jest w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.
Do etapu okręgowego zakwalifikowali się : Natalia Lech, Dominika Stachowicz, Julita Spadło, Klaudia Minda, Martyna Zimnicka i Adrian Pengielski.
Gratulujemy.

Skip to content