Dzień Bibliotekarza i Tydzień Bibliotek 2020

Zrób sobie przerwę od telewizora, odejdź na dłużej od monitora,
bo w bibliotece na Ciebie czeka książka – prawdziwy przyjaciel człowieka!

„Zasmakuj w bibliotece” to hasło promujące XVII edycję programu Tygodnia Bibliotek, połączonego z Dniem Bibliotekarza. Jest to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach 8 – 15 maja. Hasło przewodnie oraz plakat promujący imprezę, są wybierane co roku w drodze konkursu.

Znaczenie wyrazu „biblioteka”

Słowo „biblioteka” pochodzi od greckiego bibliotheke (gdzie biblion albo biblos to księga, a theke – składnica) i oznacza zbiór książek oraz innych materiałów źródłowych. Biblioteka to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych swoich i obcych.

Najwcześniejsze informacje o bibliotekach mamy już z III tysiąclecia p.n.e. (Egipt, Chiny). Jedną z najstarszych znanych z wykopalisk była Biblioteka Assurbanipala w Niniwie z VII  w. p.n.e. (wtedy Mezopotamia, obecnie teren Iraku).

Czytajcie, a znajdziecie!

„Bo w książkach można znaleźć wszystko. Radość, mądrość i odpowiedzi na wiele pytań. Książka może Wam coś doradzić, podsunąć pomysł. Nauczy Was myśleć i rozumieć, pamiętać o rzeczach ważnych, a głupstwa puszczać w niepamięć. Radzić sobie i pomagać innym, śmiać się do łez i przez łzy”.

(fragm. z książki K. Jerzykowskiej i W. Karwackiego „13. Skrytka”)

Tydzień Bibliotek ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w życiu szkoły, w nauce, zwiększenia prestiżu bibliotekarzy oraz zainteresowania książką jak największego kręgu społeczeństwa.

„Zasmakuj w bibliotece, bo książką warto się delektować, smakujmy słowa, ciągle i wciąż od nowa…”

 

Skip to content