Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach

W październiku 2023 r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. ZSZ nr 1 po raz drugi otrzymał wsparcie finansowe z budżetu państwa oraz wkładu własnego, wniesionego przez organ prowadzący w ramach realizacji Priorytetu 3 ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 15 tysięcy zł na zakup nowości wydawniczych, elementy wyposażenia biblioteki i na działania promujące czytelnictwo. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” to kontynuacja programu rządowego (z lat 2016-2020), którego celem jest tworzenie warunków dla rozwoju czytelnictwa poprzez zapewnienie środków na realizację określonych przedsięwzięć i inicjatyw. Do biblioteki zakupione zostały nowości wydawnicze, w tym lektury, książki historyczne, audiobooki oraz laptop i drukarka do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza, jak również książki na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach bibliotecznych. W związku z realizacją projektu kontynuowane są działania propagujące czytelnictwo m. in. gazetki okolicznościowe, konkursy, wyjścia do biblioteki publicznej, wystawy, spotkania autorskie, obchody świąt związanych z biblioteką i czytelnictwem itp.

Skip to content