Baza dydaktyczna ZSZ nr 1 – pracownie językowe

Wyposażone w tablice interaktywne pracownie językowe umożliwiają stosowanie innowacyjnych metod w nauczaniu języków obcych.

W pracowniach wykorzystuje się systemy multimedialne usprawniające i uprzyjemniające naukę. Taka forma pracy z młodzieżą skupia uwagę uczniów i sprawia, że chętniej podchodzą oni do wykonywania ćwiczeń. Jednocześnie pozwala prezentować w atrakcyjny sposób słownictwo i zagadnienia gramatyczne, a także ćwiczyć poszczególne sprawności językowe.

Oprócz tego w pracowniach językowych uczniowie mają do dyspozycji słowniki, plakaty edukacyjne, gramatyki wraz z ćwiczeniami, arkusze maturalne oraz wiele materiałów opracowanych przez nauczycieli języków obcych.

Skip to content