Baza dydaktyczna ZSZ nr 1 – pracownia geodezyjna

Prezentujemy pracownię
geodezyjną
znajdującą się w naszej szkole.

 

W pracowni tej kształci się młodzież ucząca się w zawodzie:

Technikum nr 1

 

Komputerowa pracownia geodezyjna wyposażona jest w podłączone do drukarki sieciowej laptopy, dzięki czemu uczniowie mogą poznać nowoczesne programy takie jak:

  • program obliczeniowy WinKalk,
  • MicroMap – program do opracowań graficznych w geodezji,
  • EwMapa – program grafiki komputerowej służący do zakładania, prowadzenia i edycji mapy numerycznej w różnych skalach.

Wyposażenie pracowni stanowią również:

  • tachimetry – optyczne instrumenty wykorzystywane do pomiarów sytuacyjno – wysokościowych,
  • niwelatory – urządzenia do pomiarów wysokościowych
  • GPS – sprzęt do wykonywania pomiarów geodezyjnych z zastosowaniem najnowszych technik satelitarnych.

Z takim samym sprzętem i oprogramowaniem  pracują na co dzień geodeci w swoich biurach.

Skip to content