Badania dla kandydatów klas pierwszych!

  1. Wszyscy uczniowie klas pierwszych zgłaszają się do szkoły po skierowanie na badania od dnia 07.08.2023.
  2. Uczniowie, którzy będą się kształcili w zawodach: Technik hotelarstwa, Technik usług fryzjerskich i Technik żywienia i usług gastronomicznych DODATKOWO zgłaszają się do Sanepidu ul. Złota 6 w Starachowicach w celu pobrania „wymazówek” i wykonania badań. Po otrzymaniu wyniku na nosicielstwo udają się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym do lekarza medycyny pracy:

Ośrodek Leczniczo-Profilaktyczny PROMED

w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Kilińskiego 9

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00

Rejestracja tel. 41 265-20-40; 41 265-20-70; 504 947 323

  1. Uczniowie kształcący się w pozostałych zawodach również udają się wraz z rodzicem/opiekunem prawnym do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o zdolności do kształcenia w danym zawodzie.
  2. Do lekarza medycyny pracy należy zabrać ze sobą kserokopię ostatniego bilansu ucznia ze szkoły podstawowej oraz zaświadczenie/orzeczenie o ewentualnym leczeniu (jeśli takie uczeń posiada).
  3. Otrzymane zaświadczenie o zdolności do kształcenia w zawodzie oraz wyniki badań z Sanepidu ( w zawodach wymienionych w punkcie 2) uczeń przynosi do szkoły.
  4. Wszystkie badania są bezpłatne.
Skip to content