Audycje w Radiu ESKA

W dniu 25.09.2017 r. w radiu ESKA odbyło się nagranie audycji na temat realizowanego projektu przez ZSZ nr 1 w Starachowicach pt. „Zdobywanie kompetencji zawodowych uczniów ZSZ nr 1 na europejskim rynku pracy” o numerze 2016-1-PL01-KA102-023946 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W nagraniu uczestniczyły uczennice Marlena Stachuczy (technik ekonomista), Manuela Klepacz (technik hotelarstwa) i Anna Rachtan (technik żywienia i usług gastronomicznych), które odbyły staż we Włoszech, w Rimini w terminie 24.04 – 19.05.2017 r.
Uczennice przedstawiły główne założenia, cele projektu oraz korzyści płynące z odbytego stażu. Udział w stażu pozwolił im lepiej zrozumieć zasady rynku pracy, oferując wiele możliwości praktycznego sprawdzenia wiedzy, rozwinięcia kreatywnego myślenia. Umożliwił również zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających zaistnienie na rynku pracy oraz realizację planów zawodowych.
Podczas trwania stażu u zagranicznego pracodawcy w hotelach, zakładach gastronomicznych i usługowych, musieli wykonywać swoje zadania samodzielnie w oparciu o już posiadaną wiedzę teoretyczną, wykazując się  przy tym swoją kreatywnością i umiejętnością rozwiązywania skomplikowanych zadań, umiejętnością doskonalenia pomysłów i przystosowania się do zmieniających warunków pracy oraz gotowością do podejmowania ryzyka. Kształtując w sobie przedsiębiorczość uczniowie podnosili nie tylko swoje kompetencje zawodowe, ale także pozycję na europejskim rynku pracy. Aktywnie wykorzystywali zawodowy język obcy w trakcie stażu, doskonalili swoje umiejętności językowe także po pracy – podczas codziennych kontaktów z mieszkańcami. Stali się bardziej twórczy i kreatywni w swoim obszarze zawodowym. Poznali bliżej kulturę Włoch, szczególnie regionu Toskania (Florencja ), Emilia-Romania (Rimini) i San Marino. Poprzez udział w stażu wzrosła w dużym stopniu ich pewność siebie. Po zakończeniu stażu chętniej podejmowali nowe wyzwania, byli otwarci i angażowali się w różne aktywności w szkole, ale także w swoim środowisku lokalnym, zaczęli lepiej radzić sobie w nowych sytuacjach życiowych, stali się bardziej odporni na stres i zarazem odpowiedzialni. Poprzez udział w zagranicznym stażu uczniowie rozwinęli swoje umiejętności pracy zespołowej oraz myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów.

Nagranie emitowane było w kolejnych dniach na antenie radia ESKA.

Skip to content