Giełdowe zmagania uczniów w Technikum nr 1

Uczniowie naszej szkoły od 20 listopada 2017 r. uczestniczą w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG).SIGG ma postać internetowej gry inwestycyjnej, której celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.

Projekt składa się z dwóch podprojektów: Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej oraz kursu e-learningowego.
Gra podzielona jest na trzy etapy: pierwszy etap to transakcje na akcjach i ETF-ach, drugi etap to transakcje na kontraktach terminowych, a trzeci to finał w Sali Notowań GPW w Warszawie.
Uczniowie pod opieką nauczyciela Renaty Rychlik założyli swoje zespoły (od 2 do 4 osób). Każdy Zespół na początku I etapu Gry otrzymał do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 30 000 zł.
I etap Gry trwał od 20 listopada 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. Przedmiotem wirtualnych inwestycji w I etapie były wyłącznie akcje spółek wchodzące w dniu rozpoczęcia Gry w skład indeksów WIG20 i mWIG40 oraz ETF-y.
W I etapie SIGG uczestniczyło 6 zespołów.
Do II etapu gry, który rozpoczął się 26 lutego 2018 r. i będzie trwał do 16 marca 2018 r., zakwalifikowały się 4 zespoły:

  • I zespół – Sabina Chlewicka, Katarzyna Nowak i Weronika Błaszczykowska z klasy II a, kształcące się w zawodzie technika ekonomisty
  • II zespół – Kinga Kelner, Iza Sobczyk i Justyna Kowalska z klasy II a – technik ekonomista
  • III zespół – Ilona Janikowska i Karolina Kurp z klasy III a – technik ekonomista
  • IV zespół – Ola GłowaczDominika Pająk z klasy III d – technik handlowiec.

Każdy Zespół na początku II etapu otrzymał do dyspozycji wirtualne środki w kwocie 10 000 zł. II etap Gry polega na inwestowaniu środków pieniężnych na rynku kontraktów terminowych na indeksy WIG20 i mWIG40, waluty oraz w kontrakty akcyjne.
SIGG to więc nie tylko teoria i podstawy inwestowania opisane w przystępnej formie, to także praca zespołowa, śledzenie informacji rynkowych i notowań, wspólne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a finalnie – dokonywanie transakcji. To świetne przygotowanie do inwestowania własnych, prawdziwych, pieniędzy w przyszłości.

Skip to content